© 2019 womeninfilmindustry.com

KOMPARATIVNA STUDIJA BROJNOSTI I UDJELA ŽENA U DIJELU FILMSKE INDUSTRIJE EU I HRVATSKE KROZ:

FESTIVALE – USPOREDBA FESTIVALA CANNES FF, BERLIN FF, VENECIJA FF I PULA FF – KONKURENCIJA, NAGRAĐENI I ŽIRIJI.   

PRODUKCIJU FILMOVA U ZEMLJAMA  EU - ANALIZA BROJNOSTI I UDJELA REDATELJICA U ZEMLJAMA EU od 2012. do 2016.

PRODUKCIJU FILMOVA U HR - ANALIZA BROJNOSTI I UDJELA ŽENA U HR. KINEMATOGRAFIJI OD 1990. DO 2018. PO SEKTORIMA. 

STRUKOVNA UDRUŽENJA U HR - ANALIZA UDJELA ŽENA U STRUKOVNIM UDRUŽENJIMA DHFR, HRUP, H.F.S., SPID I HDFD

OBRAZOVANJE U HR – ANALIZA BROJNOSTI I UDJELA PRIJAVLJENIH, UPISANIH I DIPLOMIRANIH STUDENTICA I STUDENATA NA FILMSKIM ODSJECIMA AKADEMIJE DRAMSKE UMJETNOSTI

PRIKUPLJENO JE, OBRAĐENO I ANALIZIRANO 4615 PODATAKA. ANALIZA FILMOVA OBUHVAĆA ISKLJUČIVO DUGOMETRAŽNE IGRANE FILMOVE S KINO DISTRIBUCIJOM.

FESTIVALI

FILMOVI U KONKURENCIJI – UDIO REDATELJICA

CANNES  FF 

82/1727

5%  

filmova režirale žene

Konkurencija od 1946

(7 filmova potpisuju oba spola)

PULA  FF 

17/613

2,7%  

filmova režirale žene

Konkurencija od 1954 (do 2001 samo popis nagrađenih)

(3 filma potpisuju oba spola - omnibusi)

USPOREDBA UDJELA REDATELJICA U ZADNJIH 39 GODINA NA FF U CANNESU, BERLINU, VENECIJI I PULI:

PROSJEK UDJELA REDATELJICA U ZADNJIH 39 GODINA NA FF U CANNESU, BERLINU, VENECIJI I PULI:

CANNES

              

7%

BERLIN

             

11%

VENICE

           

11%

PULA

        

5%

NAGRADE – UDIO REDATELJICA:

CANNES  FF 2018.

GRAND PRIX : 3/75                 

4%  

DIARY FOR MY CHILDREN

Marta Meszaros, 1984.

 THE MORNING FOREST

 Naomi Kawase, 2007.

 THE WONDERS

 Alice Rohrwacher, 2014.

ZLATNA PALMA ZA REŽIJU: 1/41   

2,4%  

  THE BEGUILED

  Sofia Coppola, 2017.

ZLATNA PALMA ZA SCENARIJ: 2/58     

3,4%  

LOOK AT ME

Agnes Jaoui, 2004. koscenaristica 

BEYOND THE HILLS

Tatiana Niculescu Bran, 2012. koscenaristica

HAPPY AS LAZZARO

Alice Rohrwacher, 2018.

PULA  FF

GRAND PRIX : 0/64      

0%  

ZLATNA ARENA ZA REŽIJU: 1/66      

1,5%  

NE GLEDAJ MI U PIJA

Hana Jušić, 2017.

ZLATNA ARENA ZA SCENARIJ: 5,5/45   

12,2%  

DEVETI KRUG

Zora Drinbach, 1960. 

NIZVODNO OD SUNCA 

Stanislava (Staša) Borisavljević, 1969.

KRHOTINE

Lada Kaštelan, 1992. koscenaristica

TRI MUŠKARCA MELITE ŽGANJER

Snježana Tribuson, 1998.

SONJA I BIK

Vlatka Vorkapić, 2012.

LADA KAMENSKI

Sara Hribar, 2018.

USPOREDBA UDJELA NAGRAĐENIH REDATELJICA U ZADNJIH 39 GODINA NA FF U CANNESU, BERLINU, VENECIJI I PULI:

PROSJEK UDJELA NAGRAĐENIH REDATELJICA U ZADNJIH 39 GODINA NA FF U CANNESU, BERLINU, VENECIJI I PULI :

GRAND PRIX *

 CANNES:   3/43                

7%

DIARY FOR MY CHILDREN

Marta Meszaros, 1984.

THE MORNING FOREST

Naomi Kawase, 2007.

THE WONDERS

Alice Rohrwacher, 2014.

 BERLIN:  4/42 

            

9,5%

THE AESTHENIC SYNDROME

Kira Muratova, 1990.

A SOAP

Pernille Fischer Christensen, 2006.

EVERYONE ELSE

Maren Ade, 2009.

MUG

Malgorzata Szumowska, 2018.

VENICE: 2/43

            

4,7%

AN ANGLE AT MY TABLE

Jane Campion, 1990.

THE KITE

Randa Chahal Sabag, 2003.

PULA: 0/33

            

0%

*Grand prix na Berlinu je druga nagrada po važnosti

ZLATNA ARENA:   1/37                

2,7%

NE GLEDAJ MI U PIJAT

Hana Jušić, 2017.

ZLATNA PALMA:   1/96                

1%

THE PIANO

Jane Campion, 1993.

ZLATNI MEDVJED:   4/45                

8,8%

GRBAVICA

Jasmila Žbanić, 2006.

THE MILK OF SORROW

Claudia Losa, 2009.

ON BODY AND SOUL

Ildiko Enyedi, 2017.

TOUCH ME NOT

Adina Pintilie, 2018.

ZLATNI LAV:   4/41                

9,7%

MARIANNE AND JULIANE

Margarethe von Trotta, 1981.

VAGABOND

Agnes Varda, 1985.

MONSOON WEDDING

Mira Nair, 2001.

SOMEWHERE

Sofia Coppola, 2010.

ŽIRIRANJE – UDIO REDATELJICA:

CANNES  FF:   12/71                

17%

PREDSJEDNICE ŽIRIJA

 

PULA  FF:   36/417                

8,6%

NEMAMO PODATKE ZA SVE GODINE O PREDSJEDAVAJUĆIMA ŽIRIJA PA SU PODACI UZETI ZA UDIO ŽENA U ŽIRIJIMA TOKOM GODINA

USPOREDBA UDJELA ŽENA U ŽIRIJIMA U ZADNJIH 39 GODINA U CANNESU, BERLINU, VENECIJI, PULI:

UDIO REDATLEJICA U DRUŠTVU

HRVATSKIH FILMSKIH REDATELJA

49/159

25,7%

 

Izradila: Katarina Zrinka Matijević

Podaci za festivale uzeti sa web stranice Euroimagea: https://www.coe.int/en/web/eurimages/gender-equality-documents ili sa službenih stranica navedenih festivala

Podaci preuzeti iz studije:  The role of women in the Cannes Festival's Competition - A comparative study